Handlekurv


Handlekurven er tom

0,-

0

Regelverket FrontGuard

14.01.2018

Det er liten tvil om at det verserer stor usikkerhet rundt dette temaet, men Statens Vegvesen er ganske klare i sitt regelverk, den må være godkjent på ditt kjøretøy, fra fabrikk eller fra trafikkstasjon.

Alle FrontGuard Toolpack selger er godkjent fra produsent til bestemte bilmerker og modeller, det vil si, det følger med et godkjennelsesdokument man legger sammen med vognkortet.

Det er ikke nødvendig og fremvise kjøretøyet for en trafikkstasjon for å få godkjennelse så lenge man monterer riktig FrontGuard til riktig bilmerke og modell, dette er allerede gjort hos produsent.

Les alle detaljene rundt dette nedenfor.

Kilde: Statens Vegvesen

Det er krav til kufangere og andre frontale beskyttelsessystemer for personbiler og varebiler.

  • Kravene gjelder både for originalutstyr og utstyr som er ettermontert
  • Kravene må fylles, hvis ikke er kjøretøyet ulovlig å bruke

Reglene gjelder for:

  • Kufangere
  • Frontbøyler med/uten påmonterte lykter (lysbøyle)
  • Andre systemer som monteres foran på kjøretøyet

Konstruksjoner som kun er beregnet til å beskytte lyktene, og som ikke veier mer enn 0,5 kilo, er unntatt.

Dokumentasjonskrav

Har du påmontert utstyr som er innenfor regelverket må du kunne fremvise dokumentasjon på dette. Dokumentasjonen skal:

  • Inneholde understellsnummer eller merke/type
  • Komme fra fabrikant eller kompetent, uavhengig laboratorium

Godkjenning av ettermontert, lovlig utstyr

Du kan kun ettermontere utstyr på kjøretøyet som er innenfor regelverket. Gjør du dette, må du få kjøretøyet godkjent på en trafikkstasjon. Da blir endringene i samsvar med vognkortet, og du kjører lovlig. Her kan du bestille en kjøretøykontroll på nett.

Unntak

Er utstyret typegodkjent med EF-typegodkjenningsmerke (lenke til side om EF-typegodkjenning) , er det ikke nødvendig å få kjøretøyet godkjent på en trafikkstasjon. Det skal ligge dokumentasjon ved bilens vognkort som viser at det utstyret tilfredsstiller kravene. EF-typegodkjenningsmerket skal være umulig å fjerne og lett leselig.

Reglene ble innført i 2005, og fram til 25. mai 2007 kunne Statens vegvesens trafikkstasjoner godkjenne utstyr som ikke var i tråd med regelverket. Fikk du ditt utstyr godkjent skal du ha bekreftelsen fra trafikkstasjonen liggende sammen med vognkortet og vise denne ved kontroll.

Les mer...

Infomasjon om varsellys

20.09.2016

Varsellys/ Arbeidslys

Toolpack AS er en leverandør av arbeidslys til kjøretøy, gul og blå varsel belysning, kjøre lys og bilinnredningssystemer til nyttekjøretøy, anleggsmaskiner og personbiler på ettermarked. Vårt utstyr kan bli funnet på alle typer kjøretøy - personbiler, varebiler, lastebiler, trailere, traktorer, busser, bergingsbiler og anleggsmaskiner.


Vårt utvalg av blinklamper, lysbjelker, arbeidslys, kjørelys og brytere blir solgt over hele Norge, både direkte til sluttbruker, og gjennom et nettverk av distributører.


Varsellys godkjenninger ECE R65 klasse 1 og klasse 2, SAE J, ECE R10, CE produkter.


Hvilke regelverk gjelder.
Kjøretøyforskriften LYSUTSTYR §28
Kjøretøyforskriften EMC §27

Hvorfor godkjente varsellys?
I kjøretøysforskriftene Lysutstyr § 28-3 er det egne regler der det er beskrevet hva varsellysene må oppfylle av regler. Dersom du er i en ulykke og varslingslys ikke oppfyller kravene til godkjenning, kan det være at du juridisk sett må stå til ansvar fordi du ikke har satt deg inn i de nødvendige tiltakene for å få avverget ulykken.

Produkter som er merket med R65
R65 godkjennings merker vet man har vært i gjennom en rekke tester slik at de har en god standard på lys og kvalitet. Dette omfatter Lysfarge, lysstyrke, vanntetthet, temperatursvingninger, vibrasjoner m.m. Dette er en Europeisk godkjenning ment for det europeiske markedet. Det er bare noen få land som tillater SAE godkjente produkter, blant annet Norge.

Produkter som er merket med SAE
Er også testet for en rekke forhold men ikke like lenge og har litt andre spesifikasjoner enn R65. Men Produktene kan ha topp kvalitet selv om de ikke har R65 godkjenning. SAE godkjenningen er billigere for produsenten å få godkjennings papirer på enn R65.
SAE er en amerikansk godkjenning ment for det amerikanske markedet.

Er man trygg hvis man velger produkter med R65 eller SAE godkjenning?
Nei, Selv om produktene går gjennom godkjenningen når de er nye, er det ikke sikkert de holder lenger enn 1 år. Det finnes også produkter som har godkjent merker, men ikke er godkjent. (Såkalt falske produkter)

Er man sikret bra lys om mann Velger R65 eller SAE?
Selv om man setter på en lampe som har godkjenning så er det ikke sagt at du har dekket alle kravene i kjøretøysforskriftene, eller at det er godt nok. Man må vurdere dette ut i fra hva man skal bruke kjøretøyet til slik at man får en nok varsellys. Man er kun sikret at produktene lever opp til en viss standard. Mange av produktene våre har tester som strekker seg langt utover R65 eller SAE godkjenning.
Hvorfor velge kvalitet?
Du får varsellys som holder i mange år, mange av de biligere varsellysene går ned i lysstyrke etter kun 1 år. Du får også lys som tåler norske forhold med gode garanti ordninger der du får nye lys ved problemer.

Hvor velge Toolpack AS som leverandør på Varsellys?
Etter mange år har vi bygget opp erfaring med mange forskjellige merker og monteringer av varsellys. Vi har de siste årene utviklet braketter og monteringsmetoder som sikrer at lysene er best mulig montert på kjøretøyene. Vi kan også levere spesial løsninger der det trengs.

Hvorfor arbeidslys fra Toolpack as?
Vi har gjennom flere år testet ut forskjellige leverandører på LED lys. Vi har funnet partnere som leverer bra kvalitet. Vi har et sortiment på flere forskjellige lys til forskjellige bruks områder.

Hvorfor LED Lys ?
De beste LED Pærene gir i dag 200 Lumen pr Watt, De beste H3 halogen pærer gir 16 lumen pr Watt
Led pærene vi bruker i arbeidslysene er målt til 89 Lumen pr Watt.
De vil si at når du har et arbeids lys på 5,5 gang mer lys pr watt Så en 10 Watt lampe er det samme som en halogenlampe på 55 Watt. Strøm forbruket er også redusert med 5,5 ganger.

Les mer...

Lover / Forskrifter om Lys

20.09.2016

§ 28-3.Generelt om lysutstyr (Bestemmelsene i denne paragraf gjelder ikke for kjøretøy som omfattes av § 28-1 og § 28-2)

1.Kjøretøy må ikke ha andre lykter eller refleksanordninger enn de som er påbudt eller tillatt etter kap. 28.

Bil eller tilhenger til bil som tilfredsstiller kravene i direktiv 76/756/EØF, som endret ved direktiv80/233/EØF,direktiv 82/244/EØF, direktiv 83/276/EØF, direktiv 84/8/EØF, direktiv 89/278/EØF og direktiv 91/663/EØF,eller kravene i ECE-reg.nr. 48, tillegg 2, anses å oppfylle bestemmelsene i dette kapittel når detgjeldermontering (herunder antall) av lys, lyssignal og refleks.

Jordbruks- eller skogbrukstraktor som tilfredsstiller kravene i direktiv 78/933/EØF, eventuelt som endret ved direktiv 82/890/EØF, direktiv 97/54/EF, direktiv 1999/56/EF eller direktiv 2006/26/EF, eller direktiv 2009/61/EF anses å oppfylle bestemmelsene i dette kapittel når det gjelder montering (herunder antall) av lys, lyssignal og refleks. Dog er det krav om stopplys for jordbruks- eller skogbrukstraktor som typegodkjennes etter 1. januar 2001 og/eller som registreres etter 1. januar 2002. Lykter på jord- eller skogbrukstraktor som tilfredsstiller direktiv 79/532/EØF, eventuelt som endret ved direktiv 82/890/EØF eller direktiv 97/54/EF, eller direktiv 2009/68/EF anses å oppfylle kravene til lykter i dette kapittel.

To- og trehjulede motorvogner som tilfredsstiller kravene i direktiv 93/92/EØF anses å oppfylle bestemmelsene i dette kapittel når det gjelder montering av lys, lyssignal og refleks (herunder antall).

2. Motorvogn som nyttes som utrykningskjøretøy skal ha en eller flere varsellykter som enkeltvis eller samlet gir blinkende, blått lys til alle sider. Lykten(e) skal være montert på eller i nærheten av taket. I tillegg til dette kan det monteres varsellykter på bilens sideflater som for eksempel speil og skjermer. For innvendig montert varsellykt som er montert bak frontvinduet skal monteringen være tett til vindusflaten slik at det ikke oppstår reflekterende lys i vindusflaten. Lyktens ytre begrensning skal ikke strekke seg mer enn 8 cm ovenfor vinduets nederste kant (avgrensning mot gummilist og lignende). Lykten skal kobles over egen bryter som gir strømtilførsel kun når de øvrige blålysene er tent.

2.1 Lyktene skal tilfredsstille minst ett av følgende krav:

a) Være E-merket med symbolet B i henhold til ECE-reg.nr. 65.

b) Være godkjent og merket i henhold til SAE J 595, SAE J 845 eller SAE J 1318.

c) Være godkjent og merket i henhold til annen standard med tilsvarende krav som i alt. a.

2.2 Lyset skal være synlig til alle sider og innenfor en vertikalvinkel fra minst 5° over til minst 5° under horisontalplanet gjennom lyktens sentrum. De skal være montert slik at lyskjeglens senterlinje er horisontal.

2.3 Lykten(e) skal være plassert godt synlig og slik at lyset virker minst mulig sjenerende for føreren. De skal være montert slik at lyskjeglens senterlinje danner et horisontalt plan under dreiningen.

2.4 Varsellyset skal være sammenkoplet med kontrollampe som er godt synlig fra førerens plass og som viser når varsellyset er i funksjon. Dette gjelder ikke for varsellykter med magnetfeste hvor uttak for sigarettenner brukes som strømkilde.

2.5 For lys som bare virker fremover gjelder, i stedet for nr. 2.2 - 2.4, egne bestemmelser, se § 28-5 nr. 12, § 28-6 nr. 9, § 28-7 nr. 8, § 28-9 nr. 8, § 28-10 nr. 8 og § 28-15 nr. 1.

3. Motorvogn som under arbeid på veg nyttes i strid med bestemmelsene i trafikkreglene (jf. vegtrafikkloven § 11), eller som nyttes på en slik måte at den kan være til særlig fare for annen trafikk, skal ha minst en varsellykt som gir blinkende gult lys til alle sider.

Motorvogn som nyttes for å ledsage og varsle spesielle transporter som kan være til særlig fare for annen trafikk, skal også ha minst en slik lykt.

3.1 Lyktene skal tilfredsstille minst ett av følgende krav:

a) Være E-merket med symbolet A i henhold til ECE-reg.nr. 65.

b) Være godkjent og merket i henhold til SAE J 595, SAE J 845 eller SAE J 1318.

c) Være godkjent og merket i henhold til annen standard med tilsvarende krav som i alt. a.

3.2 Lyset skal være synlig til alle sider og innenfor en vertikalvinkel fra minst 5° over til minst 5° under horisontalplanet gjennom lyktens sentrum.

3.3 Lykten(e) skal være plassert godt synlig og slik at lyset virker minst mulig sjenerende for føreren. De skal være montert slik at lyskjeglens senterlinje danner et horisontalt plan under dreiningen.

3.4 Varsellyset skal være sammenkoplet med kontrollampe som er godt synlig fra førerens plass og som viser når varsellyset er i funksjon.

4. Lykter eller refleksanordninger (unntatt på motorsykkel med sidevogn) som har samme funksjon og som det er to eller flere av, skal være montert i et like antall og parvis være plassert jevnhøyt, en på hver side og i like stor avstand fra kjøretøyets ytterste kanter. Lysene eller refleksene fra disse skal ha samme farge og tilnærmet samme lysstyrke. Lykter som har samme funksjon, må være koplet slik at de bare kan lyse samtidig.

5. Den samlede lysstyrke for fjernlyslykter som kan lyse samtidig må være mindre enn 225.000 candela (tilsvarende 360 lux i en avstand av 25 m fra lykten).

6. Belysninger og lysstyrker som er angitt i disse bestemmelser, skal for lykter med halogenpære måles ved den spenning som er angitt i rubrikken for prøvespenning i tabell 1, og når lyktene er riktig innstilt. Andre lykter skal måles med en spenning som er lik merkespenningen (unntatt ved innstilling av lyktene) og når lyktene er riktig innstilt.

7. Lykter med forskjelling funksjon kan bygges sammen (kombineres) dersom de hver for seg fyller de fastsatte krav.

Refleksanordninger kan bygges inn i lykter (kombineres med lykter) dersom kravene til lyktene og refleksanordningene er oppfylt.

8. En kombinasjon av to eller flere lykter, enten de er identiske eller ikke, men som har samme funksjon og samme farge, skal anses å være en enkelt lykt hvis projeksjonen av deres lysende flater på vertikalplanet loddrett på kjøre tøyets lengdeakse utgjør 50 % eller mer av det minste rektangel som kan omskrives de nevnte lysende flaters projeksjoner.

En enkelt lysende flate i form av et bånd skal anses å være to eller et like antall av lykter hvis det er plassert symmetrisk om kjøretøyets lengdeakse og det strekker seg så lang ut mot hver side av kjøretøyet at den lysende flates ytterkant er mindre enn 40 cm fra kjøretøyets ytterste kant og båndet har en lengde på minst 80 cm. Belysningen av slik flate skal skje fra minst 2 lyskilder plassert så nær som mulig mot ytterkantene. Den lysende flate kan bestå av flere elementer dersom betingelsene som er nevnt i første ledd er oppfylt.

Bestemmelsene i dette nummer gjelder dog ikke for nærlys, kurve-/tåkelys, hjelpefjernlys og ryggelys.

9. Lykteglass og refleksanordninger skal ha slik overflate at de er lette å holde rene og være fargebestandige.

10. Lykter og refleksanordninger skal være solide og mest mulig støv- og vanntette. De skal være slik konstruert og så godt festet til kjøretøyet at vibrasjon eller utilsiktet endring av lyktenes stilling ikke finner sted. Lykter som gir nærlys, kurve-/tåkelys eller ryggelys, må være slik innrettet at de kan innstilles nøyaktig på sikker måte. Lykter og refleksanordninger på kjøretøy skal være i god stand.

11. På kjøretøy hvor det i praksis ikke er mulig å montere lyktene slik at det som er fastsatt i disse bestemmelser oppfylles, kan det benyttes «lysbjelke» (dvs. en bjelke som lyktene er montert på og som kan anbringes på og tas av kjøretøyet).

12. De respektive fargene på lysene skal være slik at de ligger innenfor et område i fargediagrammet som er avgrenset av linjer gjennom punktene med fargekoordinater som angitt i tabell 2.

Unntatt for gult nær-/fjernlys, tillates ikke fargede pærer for å oppnå riktig farge på lysene. Dette gjelder likevel ikke pære som er merket i henhold til ECE-reg.nr. 37 eller annen standard med tilsvarende krav, f.eks. e-merket.

13. Pærer til lykter skal være godkjent og merket i henhold til ECE-reg.nr. 37 eller annen standard med tilsvarende krav, f.eks. e-merket.

 

Tabell 1

MerkespenningWattforbrukPrøvespenningType pærer
6 volt 55 watt 6,3 volt H₁ -H₂ -H3
12 volt 55 watt 13,2 volt H₁ -H₂ -H3
24 volt 70 watt 28,0 volt H₁ -H₂ -H3
12 volt 60/55 watt 13,2 volt H4
24 volt 75/70 watt 28,0 volt H4

 

Tabell 2

Hvitt lys    
  x y
Hjørnepunkt 1:
Hjørnepunkt 2:
Hjørnepunkt 3:
Hjørnepunkt 4:
Hjørnepunkt 5:
Hjørnepunkt 6:
0,310
0,310
0,442
0,500
0,500
0,453
0,348
0,282
0,382
0,382
0,440
0,440
Gult lys    
  x y
Hjørnepunkt 1:
Hjørnepunkt 2:
Hjørnepunkt 3:
Hjørnepunkt 4:
0,524
0,540
0,476
0,466
0,442
0,452
0,516
0,500
Oransje lys    
  x y
Hjørnepunkt 1:
Hjørnepunkt 2:
Hjørnepunkt 3:
Hjørnepunkt 4:
0,546
0,612
0,618
0,560
0,426
0,382
0,382
0,440
Rødt lys    
  x y
Hjørnepunkt 1:
Hjørnepunkt 2:
Hjørnepunkt 3:
Hjørnepunkt 4:
0,645
0,721
0,735
0,665
0,335
0,259
0,265
0,335
Blått lys    
  x y
Hjørnepunkt 1:
Hjørnepunkt 2:
Hjørnepunkt 3:
Hjørnepunkt 4:
0,090
0,148
0,233
0,186
0,137
0,025
0,167
0,214
0 Endret ved forskrifter 21 des 2006 nr. 1634, 19 jan 2007 nr. 54, 27 sep 2011 nr. 969, 11 april 2012 nr. 305 (i kraft 1 mai 2012).

 

 

ARBEIDSLYS

8. Bil kan ha en eller flere lykter som gir hvitt eller gult arbeidslys.

8.1 Lyktene skal gi stor spredning og må kunne reguleres i forskjellige stillinger.

8.2 Lykten(e) skal være koplet slik at de ikke kan lyse uten at parkeringslys, baklys og lys for kjennemerke samtidig er tent.

8.3 Arbeidslyset skal være koplet over egen bryter og være sammenkoplet med kontrollampe som er godt synlig fra førerens plass og som viser når arbeidslyset er tent.

 

RYGGELYS

9. Bil kan ha en eller to lykter som gir hvitt eller gult ryggelys.

9.1 Lyktene skal gi stor spredning og må ikke virke blendende.

9.2 Hver lykt skal være slik konstruert og innstilt at belysningen 25 m foran lykten er mindre enn 1 lux i ethvert punkt som ligger over horisontalplanet gjennom lyktens sentrum.

9.3 Lykten(e) skal være plassert slik at høyden fra vegbanen til nederste kant av den lysende flaten er 25 cm eller mer, men høyden fra vegbanen til øverste kant av den lysende flaten må være mindre enn 120 cm. Målene skal tas når bilen er ubelastet.

9.4 Lykten(e) skal være koplet slik at den (de) bare kan tennes når tennings strømmen er slått på og når enten giret settes i revers, eller bilen beveger seg bakover.

9.5 Lykter for ryggelys som tilfredsstiller direktiv 77/539/EØF anses å oppfylle bestemmelsene foran.

 

Utstikkende gods, merking m.m. 

§ 3-4 skal lyde:

1. Utstikkende gods:

a. For transporter med bredde inntil 2,55 meter inkludert gods, må godset ikke strekke seg mer enn 15 cm utenfor kjøretøyets sider uten tillatelse fra regionvegkontoret for kjøring innenfor en region, eller av Statens vegvesen Region øst for kjøring gjennom flere regioner. For enkelttransport kan tillatelse gis av regionvegkontoret også for kjøring gjennom flere regioner.

Tilsvarende gjelder for gods som stikker ut mer enn 1,00 meter foran kjøretøyet.

b. Transport av båt med bredde inntil 2,55 meter tillates selv om båten stikker mer enn 15 cm utenfor kjøretøyets sider.

Avstanden fra baklysets ytterkant til båtens ytterste kant skal ikke overstige 40 cm. Det samme gjelder reflekser bak på tilhengeren.

Det samme kravet gjelder for markeringslys dersom slikt lys er montert foran på kjøretøyet. Dersom kjøretøyet ikke er utstyrt ned markeringslykt tillates transport kun i dagslys med god sikt.

Båtens baug skal være plassert i kjøreretningen.

2. Merking av gods som stikker ut i bredderetningen:

Gods som strekker seg 15 cm eller mer utenfor kjøretøyets sider, skal foran og bak være tydelig merket. Merkingen skal være minst 50 cm høy og minst 25 cm bred og utført med avvekslende røde og gule striper som skal være skråstilt og ca. 5 cm brede. Fargen skal være varig fluoriserende eller av type som er godkjent av Vegdirektoratet.

Gods som strekker seg utenfor kjøretøyets sider, skal i mørke eller usiktbart vær også foran på hver side være merket med minst to lykter som gir hvitt lys fremover, og bak på hver side med minst to lykter som gir rødt lys bakover. Lyktene skal ha en lysåpning på minst 30 cm² og være plassert over hverandre. Lyset må ikke virke blendende og skal være godt synlig på minst 150 meter avstand.

Merking og lykter skal være plassert ytterst på godset og slik at de er godt synlige forfra og bakfra. Om mulig må overkant av merking og lykter ikke være høyere enn 2,00 meter over vegbanen.

3. Merking av gods som stikker ut i lengderetningen:

Gods som stikker ut foran kjøretøyet eller mer enn 1,00 meter bak kjøretøyet, skal være merket ytterst med en anordning som har avvekslende rød og hvit farge og fra alle sider har et synlig areal på minst 250 cm². Det røde materialet skal være lysreflekterende. Anordningen skal være plassert slik at den er godt synlig.

Ved tilfeldig transport kan merkingen skje på annen tydelig måte.

I mørke eller usiktbart vær skal gods som stikker ut mer enn 1,00 meter bak kjøretøyet også merkes med lykt som gir rødt lys bakover og til sidene. Lykten skal ha lysåpning på minst 30 cm². Lyset må ikke virke blendende og skal være godt synlig på minst 150 meter avstand.

4. Merking av utstikkende utstyr:

Utstyr, redskap mv. som stikker ut foran, bak eller på siden av kjøretøy, skal være merket i samsvar med bestemmelsene i denne paragraf, dersom ikke særlige regler er fastsatt av Vegdirektoratet.

5. Merking av vogntog med lengde over 19,50 meter:

Vogntog som har tillatt lengde mer enn 19,50 meter, skal ha skilt bakpå tilhengeren der lengden er angitt. Lengden angis for hele meter og rundes oppover.

Skiltet skal være minst 100 X 50 cm med 20 mm rød, reflekterende bord. Bunnfargen skal være hvit og ureflekterende med symbol av vogntog og piler sammen med lengdeangivelse i hele meter med 70 mm teksthøyde:

/ltavd1/filer/grafikk/sf-20131216-1521-01-01.png

Skilt som er godkjent i annet EØS-land godtas.

6. Merking av lang, bred og tung transport:

a. Når lengden er mer enn 6,00 meter mer enn det som er tillatt etter forskrift om nærmere bestemmelser om tillatte vekter og dimensjoner for offentlig veg (Vedlegg 1 til forskrift om bruk av kjøretøy) pkt. 4, eller bredden er mer enn 3,00 meter, eller tillatte aksellaster, last fra akselkombinasjoner eller totalvekter overskrider det som er tillatt etter forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon og om tillatt lengde og bredde uten dispensasjon (Vedlegg 2 til forskrift om bruk av kjøretøy) pkt. 1 bokstav b og d, skal både kjøretøyet og det eller de ledsagende kjøretøy være utstyrt med varselskilt henholdsvis «Lang last», «Bred last» eller «Tung last». Hvilket skilt som skal benyttes skal fremkomme av dispensasjon. Varselskilt skal ha hvit bunnfarge og være svakt lysende eller belyst under kjøring i mørke eller usiktbart vær. Varselskilt skal være godt synlig både forfra og bakfra.

Det tillates også tekst bestående av lysdioder (digitale skilt) eller annen form for lysende skilt. Teksten skal være godt synlig under alle lysforhold og skal ikke virke blendende i mørket. Skiltene skal være godt synlige både forfra og bakfra. Lysende skilt foran på transporterende kjøretøy skal være plassert slik at det gir god synlighet og ikke kommer i konflikt med kjøretøyets øvrige lys, og skal ikke dekke utsyn fra førerplass.

b. Varselskiltet skal ha følgende utforming:

Teksten utføres med store sorte eller lysende bokstaver, utforming etter trafikkalfabetet, med minimum bokstavhøyde 105 mm. De lysende bokstavene skal være hvite eller gule og skal ikke ha samme farge som bunnfargen på skiltet.

Skiltet utformes med teksten på en eller to linjer med minimumsavstander fra tekst til skiltkant eller skiltbord etter normalbestemmelsene i trafikkalfabetet. Det må ikke være annen tekst på skiltet.

Skilt utformet etter tidligere bestemmelser kan benyttes inntil videre.

c. Varselskiltet må tildekkes eller fjernes når kjøretøyet ikke er i bruk til ledsaging eller til lange, brede eller tunge transporter. For skilt med lysende tekst er det tilstrekkelig at teksten fjernes. Det er ikke tillatt med andre lys eller annen tekst i disse skiltene. I førerhytten skal det på godt synlig plass, være en egen bryter som lyser når skilt med lysende bokstaver er i bruk.

 

Les mer...